“เอ็นไอเอ” หนุนสตาร์ทอัพ/ผู้ประกอบการ 6 สาขานวัตกรรม

ข่าวธุรกิจ

ที่ทำการสิ่งใหม่แห่งชาติ (หน่วยงานมหาชนเปิดเผยว่า NIA มีนโยบายสนับสนุนรวมทั้งช่วยเหลือสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบกิจการไทย

วันที่ 26 เดือนตุลาคม 2565 ที่ทำการของใหม่แห่งชาติ ข่าวธุรกิจ (หน่วยงานมหาชนหรือเอ็นไอเอ (NIA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งสิ่งใหม่ (อว.) เดินหน้าช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือสตาร์ทอัพแล้วก็ผู้ประกอบการของใหม่ไทย ผ่านโครงงานของใหม่แบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation) เพื่อเคลื่อนอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์ตามที่มีความสำคัญในการรบชาติ ภายใต้งบประมาณกว่า 200 ล้านบาท โดยมุ่งเกื้อหนุนธุรกิจของใหม่ใน สาขา ดังนี้ วางเป้าว่าจะมีผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการ หรือบริการที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงการค้า ไม่น้อยกว่า 40 โครงงาน กำเนิดราคาด้านเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมจุดมุ่งหมายหรือภาคการลงทุนไม่น้อยกว่า 40 ธุรกิจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับการเคลื่อนเมืองไทยสู่หมุดหมายสำคัญของการเป็น ประเทศที่ของใหม่

วชิระ สุขสร้อย รองผู้อำนวยการทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคม ที่มีเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นเองแล้วก็มีความรู้ชิงชัยได้ในระดับสากล เพื่อรองรับอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์ (S-Curve) ซึ่งเป็นสาเหตุเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพื่อชักพาบริษัทชั้นแนวหน้าจากทั่วทั้งโลกให้มาลงทุนในประเทศไทย โดย NIA ได้สร้างจังหวะการพัฒนาของใหม่ด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย ทั้งยังทางเทคโนโลยีและก็การคลัง ผ่านกลไกการช่วยสนับสนุนโครงงานของใหม่แบบมุ่งเป้า ซึ่งทำงานมาแล้วกว่า ปี กำเนิดเป็นของใหม่ที่ตอบปัญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมจุดมุ่งหมายมากยิ่งกว่า 92 โครงงาน ด้วยเงินอุดหนุนกว่า 255 ล้านบาท แล้วก็ทำให้เกิดราคาราวๆ 530 ล้านบาท

ข่าวธุรกิจ

สำหรับปีนี้ NIA เน้นแผนการสิ่งใหม่มุ่งเป้าใน ธุรกิจสิ่งใหม่วัตถุประสงค์ อาทิเช่น 1) ของกินค่าสูงสำหรับส่งออก 2) ความมั่นคงยั่งยืนทางของกิน 3) เศรษฐกิจการหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ 4) พลังงานสะอาด 5) ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ รวมทั้งเทคโนโลยีโลกเสมอเหมือน หรือ ARI Tech รวมทั้ง 6) กรุ๊ปยานยนต์กระแสไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยโครงงานของใหม่แบบมุ่งเป้าที่ NIA ดำเนินงานนั้น เป็นการช่วยเหลือเงินลงทุนให้ฟรีสำหรับสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบกิจการที่ประดิษฐ์ผลงานของใหม่ใน กรุ๊ปธุรกิจสิ่งใหม่จุดมุ่งหมาย ในวงเงินสูงสุดไม่เกินโครงงานละ 5,000,000 บาท ครอบคลุมอีกทั้งการพัฒนาต้นแบบสิ่งใหม่ แล้วก็ทดลองสมรรถนะการใช้แรงงานของสิ่งใหม่ในสิ่งแวดล้อมจริง

คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจหรือสตาร์ทอัพที่จะสมัครร่วมได้ มีดังต่อแต่นี้ไป

ควรเป็นนิติบุคคลที่ลงทะเบียนไม่ผิดกฎหมาย แล้วก็มีผู้ถือหุ้นเป็นชนชาติไทยอย่างต่ำปริมาณร้อยละ 51
ควรจะเป็นผู้ครอบครองในเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในโครงงาน หรือเป็นการขอใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้
ควรจะมีโมเดลธุรกิจแล้วก็กลยุทธ์ดำเนินธุรกิจที่แจ้งชัด เพื่อรองรับการขยายผลโครงงานอย่่างมีความสามารถ
สามารถสำรองเงินเพื่อเบิกชำระเงินอุดหนุนย้อนไปได้
นิติบุคคลหรือผู้ตัดสินบริหารของนิติบุคคล มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจุดมุ่งหมาย ไม่น้อยกว่า ปี
นอกเหนือจากนั้น ยังมีกลไกเกื้อหนุนอื่นๆอย่างเช่น การเชื่อมต่อผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาธุรกิจ เพื่อองค์วิชาความรู้ในการปรับปรุงสินค้า – บริการเพื่อออกสู่ตลาด การจับคู่กับนักลงทุนสำหรับของใหม่ที่เป็นที่เรียกร้องในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งการช่วยสนับสนุนด้านแผนธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยสามารถสมัครสมาชิกออนไลน์ผ่าน https://mis.nia.or.th/ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนกระทั่งวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2565